Prezident HK CR v okrese Žďár nad Sázavou

23.11.2016 15:59

Ve středu 19. 10. 2016 navštívil okres Žďár nad Sázavou prezident Hospodářské komory České republiky Ing. Vladimír Dlouhý. Za doprovodu předsedy Okresní hospodářské komory Jiřího Novotného navštívili postupně DEL a.s., VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, PKS holding a.s. a DIAMO státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka.

V dopoledních hodinách proběhlo ve společnosti DEL a.s. setkání místních podnikatelů, zástupců státních institucí a prezidenta Hospodářské komory České republiky.

Na úvod setkání byl prezidentu HKČR představen výrobní program firmy a následně byl výkonným ředitelem DEL a.s. Ing. Jiřím Kabelkou proveden výrobní halou, kde se seznámil s kompletní výrobou elektrických rozvaděčů a ukázkou robotizovaných svařovacích pracovišť.

Po prohlídce výrobních prostor proběhla krátká prezentace o činnosti HKČR, na kterou navázala diskuze s podnikateli. Převážná část se týkala dlouhodobých témat důležitých pro další ekonomický rozvoj firem v našem regionu. Byla zde diskutována i otázka vzdělávání, zejména pak učňovského, odborného a vysokoškolského, plánované novely zákoníku práce, hospodářské politiky státu a systému dotací.

V odpoledních hodinách se prezident setkal s vedením a ředitelem školy VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Byl seznámen s problematikou technického vzdělání u nás v regionu. Vzhledem k rostoucímu nedostatku pracovníků v technických profesích byla projednána možná podpora především v oblasti financování a zvýšení zájmu žáků o technické vzdělávání. Při krátké prohlídce školy bylo p. Dlouhému představeno technické vybavení a práce našich žáků a studentů.

Při další prohlídce byl p. Dlouhému představen výrobní program holdingu PKS. Za účasti vedení společnosti si prezident HK prohlídl výrobní prostory PKS okna a.s. a byl seznámen s výrobními postupy plastových oken a dveří.

Poslední návštěvou v okrese byla návštěva společnosti DIAMO státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka. Prezident HK byl seznámen ředitelem Ing. Pavlem Koscielniakem  s historií a současnou činností podniku. Nejvíce času z návštěvy zabrala diskuze, jakým směrem se bude DIAMO ubírat v budoucnu.