Soutěž – Podnik přátelský k rodině 2014

3.11.2014 16:02

Kraj Vysočina ve spolupráci s Hospodářskou komorou Kraje Vysočina vyhlásila soutěž „Podnik přítelský k rodině“. Soutěž je určena pro zaměstnavatele se sídlem na území Kraje Vysočina, kteří se ve své personální politice aktivně zabývají problematikou slaďování rodinného a pracovního života svých zaměstnanců. Do soutěže se mohou hlásit firmy z regionu bez ohledu na právní formu např. výrobní podniky, podniky poskytující služby, ale i školy, nemocnice a úřady. Hodnoceny budou ve třech kategoriích podle počtu zaměstnanců.

Registrace do soutěže probíhá od 1. 10. do 30. 12. 2014 vyplněním a odesláním soutěžního dotazníku uveřejněného spolu s pravidly na:

http://www.kr-vysocina.cz/zijeme-a-pracujeme-na-vysocine/ds-302176/p1=63746

Přihlášky se přijímají do konce roku 2014, slavnostní vyhlášení je naplánováno na květen 2015.