Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

29.11.2016 16:20

soKraj Vysočina realizuje soutěž Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Cenu uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením  pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory  Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.

Cena bude udělována v následujících kategoriích a podkategoriích:

a) soukromý sektor:
- a1) zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců,
- a2) zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců,
b) veřejný sektor:
- b1) obce
- b2) ostatní

Schválené Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, přihlášky a další informace naleznete v odkaze níže.

http://www.kr-vysocina.cz