Projekty realizované hospodářskou komorou v roce 2018

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 12.1.2018 11:18

V současné době realizujeme následující projekty:

„Na správné místo“ -podpora nezaměstnaných a ekonomicky neaktivních osob mladších 25 let.

„Vzděláváním k rozvoji Vysočiny“ - dotace na vzdělávání zaměstnanců firem

Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 29.11.2016 16:20

soKraj Vysočina realizuje soutěž Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Cenu uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením  pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory  Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.

Cena bude udělována v následujících kategoriích a podkategoriích:

a) soukromý sektor:
- a1) zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců,
- a2) zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců,
b) veřejný sektor:
- b1) obce
- b2) ostatní

Schválené Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, přihlášky a další informace naleznete v odkaze níže.

http://www.kr-vysocina.cz

Návštěva prezindenta Hospodářské komory České republiky

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 23.11.2016 17:15

dlouhy Ve středu 19. 10. 2016 navštívil okres Žďár nad Sázavou prezident Hospodářské komory České republiky  Ing. Vladimír Dlouhý. Za doprovodu předsedy Okresní hospodářské komory Jiřího Novotného navštívili postupně DEL a.s., VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, PKS holding a.s. a DIAMO státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka. VÍCE ZDE

Projekt „Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina“ zahájen.

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 25.5.2016 10:42

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina ve spolupráci s Krajem Vysočina připravila projekt „Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina“ zaměřený na průzkum a sběr informací o podnicích v kraji s cílem posílení prosperity. První fází projektu je sběr dat od významných podniků ve všech okresech Kraje Vysočina formou strukturovaného dotazníku zpracovaného formou osobních řízených rozhovorů. Následně budou data zpracována a vyhodnocena. Výstupem projektu bude databáze, která bude poskytovat informace dalším orgánům jako podklad pro jejich rozhodování a umožní zajistit pro podnikatele v kraji kvalitní informace a služby pro posílení prosperity podniků a Kraje Vysočina.

Soutěž – Podnik přátelský k rodině 2014

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 3.11.2014 16:02

Kraj Vysočina ve spolupráci s Hospodářskou komorou Kraje Vysočina vyhlásila soutěž „Podnik přítelský k rodině“. Soutěž je určena pro zaměstnavatele se sídlem na území Kraje Vysočina, kteří se ve své personální politice aktivně zabývají problematikou slaďování rodinného a pracovního života svých zaměstnanců. Do soutěže se mohou hlásit firmy z regionu bez ohledu na právní formu např. výrobní podniky, podniky poskytující služby, ale i školy, nemocnice a úřady. Hodnoceny budou ve třech kategoriích podle počtu zaměstnanců.

Registrace do soutěže probíhá od 1. 10. do 30. 12. 2014 vyplněním a odesláním soutěžního dotazníku uveřejněného spolu s pravidly na:

http://www.kr-vysocina.cz/zijeme-a-pracujeme-na-vysocine/ds-302176/p1=63746

Přihlášky se přijímají do konce roku 2014, slavnostní vyhlášení je naplánováno na květen 2015.

Partnerství se společností D.A.S. pojišťovnou právní ochrany, a.s.

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 30.10.2014 20:29

Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou uzavřela Rámcovou smlouvu se společností D.A.S. pojišťovnou právní ochrany,a.s., prostřednictvím níž můžete získat právní ochranu a právní servis s jedinečnou slevou až 20%.

 

Okna technickým oborům dokořán

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 16.10.2014 10:40

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku technických a řemeslných oborů, včetně vytvoření podmínek pro zvýšenou motivaci žáků základních škol ke vzdělávání v těchto oborech za účelem jejich většího uplatnění na trhu práce v průmyslu Kraje Vysočina. Více informací zde.