Projekt „Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina“ zahájen.

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 25.5.2016 10:42

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina ve spolupráci s Krajem Vysočina připravila projekt „Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina“ zaměřený na průzkum a sběr informací o podnicích v kraji s cílem posílení prosperity. První fází projektu je sběr dat od významných podniků ve všech okresech Kraje Vysočina formou strukturovaného dotazníku zpracovaného formou osobních řízených rozhovorů. Následně budou data zpracována a vyhodnocena. Výstupem projektu bude databáze, která bude poskytovat informace dalším orgánům jako podklad pro jejich rozhodování a umožní zajistit pro podnikatele v kraji kvalitní informace a služby pro posílení prosperity podniků a Kraje Vysočina.

Soutěž – Podnik přátelský k rodině 2014

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 3.11.2014 16:02

Kraj Vysočina ve spolupráci s Hospodářskou komorou Kraje Vysočina vyhlásila soutěž „Podnik přítelský k rodině“. Soutěž je určena pro zaměstnavatele se sídlem na území Kraje Vysočina, kteří se ve své personální politice aktivně zabývají problematikou slaďování rodinného a pracovního života svých zaměstnanců. Do soutěže se mohou hlásit firmy z regionu bez ohledu na právní formu např. výrobní podniky, podniky poskytující služby, ale i školy, nemocnice a úřady. Hodnoceny budou ve třech kategoriích podle počtu zaměstnanců.

Registrace do soutěže probíhá od 1. 10. do 30. 12. 2014 vyplněním a odesláním soutěžního dotazníku uveřejněného spolu s pravidly na:

http://www.kr-vysocina.cz/zijeme-a-pracujeme-na-vysocine/ds-302176/p1=63746

Přihlášky se přijímají do konce roku 2014, slavnostní vyhlášení je naplánováno na květen 2015.

Partnerství se společností D.A.S. pojišťovnou právní ochrany, a.s.

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 30.10.2014 20:29

Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou uzavřela Rámcovou smlouvu se společností D.A.S. pojišťovnou právní ochrany,a.s., prostřednictvím níž můžete získat právní ochranu a právní servis s jedinečnou slevou až 20%.

 

Okna technickým oborům dokořán

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 16.10.2014 10:40

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku technických a řemeslných oborů, včetně vytvoření podmínek pro zvýšenou motivaci žáků základních škol ke vzdělávání v těchto oborech za účelem jejich většího uplatnění na trhu práce v průmyslu Kraje Vysočina. Více informací zde.