Konference Průmysl 4.0 na Vysočině

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 6.11.2018 9:56

Dne 14.11.2018 Krajská hospodářská komora kraje Vysočina spolu s Krajem Vysočina realizují konferenci Průmysl 4.0 na Vysočině . Konference bude probíhat v Jihlavě v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Pozvánka včetně programu konference na www.madeinvysocina.cz

Den otevřených dveří

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 1.11.2018 10:00

Dne 8.11.2018 se uskuteční ve Žďáře nad Sázavou Den otevřených dveří žďárských firem.

Pozvánka včetně programu na www.madeinvysocina.cz

Nabídka profesních vzdělávacích kurzů

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 17.8.2018 9:05

Nově jsme pro členy a zájemce připravili nabídku kurzů pro jednoltlivé profese ve firmě. Zájemcům uhradíme v rámci projektu „Vzděláváním k rozvoji Vysočiny“ veškeré náklady na organizaci kurzů a školitele – vzdělávací agenturu nebo lektora.


Více informací zde.

VYSOČINA 4.0 hub – informace o projektu

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 25.7.2018 7:52

Projekt VYSOČINA 4.0 hub si klade za cíl propagovat a popularizovat inovace zejména z oblasti tzv. Průmyslu 4.0. Je zaměřen regionálně především na Vysočinu a jako nejvhodnější způsob propagace zvolil popularizaci konkrétních příkladů dobré praxe z místních firem. Při prodrobném zkoumání prakticky denně nacházíme velmi inspirativní firmy a jejich implementace v našem okolí. Součástí projektu jsou i soukromé konzultace a propagace na mnoha akcích pořádaných Okresními hospodářskými komorami a jejich členy.

Projekt VYSOČINA 4.0 hub je veden Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina a finančně podporován Krajem Vysočina.

Více informací o projektu zde.

Jaroslav Miklík oceněn medailí Hospodářské komory ČR

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 25.7.2018 7:34

V předvečer jubilejního XXX.sněmu Hospodářské komory České republiky, který se konal v Ostravě dne 16.5.2018, převzal Jaroslav Miklík, zakládající člen Okresní hospodářské komory Žďár nad Sázavou bronzovou Merkurovu medaili HKČR. Byl oceněn za dlouhodobou práci pro komoru a práci v oblasti energetiky.

Blahopřejeme!

Více informací zde.

Projekty realizované hospodářskou komorou v roce 2018

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 12.1.2018 11:18

V současné době realizujeme následující projekty:

„Na správné místo“ -podpora nezaměstnaných a ekonomicky neaktivních osob mladších 25 let.

„Vzděláváním k rozvoji Vysočiny“ - dotace na vzdělávání zaměstnanců firem

Návštěva prezindenta Hospodářské komory České republiky

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 23.11.2016 17:15

dlouhy Ve středu 19. 10. 2016 navštívil okres Žďár nad Sázavou prezident Hospodářské komory České republiky  Ing. Vladimír Dlouhý. Za doprovodu předsedy Okresní hospodářské komory Jiřího Novotného navštívili postupně DEL a.s., VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, PKS holding a.s. a DIAMO státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka. VÍCE ZDE

Projekt „Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina“ zahájen.

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 25.5.2016 10:42

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina ve spolupráci s Krajem Vysočina připravila projekt „Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina“ zaměřený na průzkum a sběr informací o podnicích v kraji s cílem posílení prosperity. První fází projektu je sběr dat od významných podniků ve všech okresech Kraje Vysočina formou strukturovaného dotazníku zpracovaného formou osobních řízených rozhovorů. Následně budou data zpracována a vyhodnocena. Výstupem projektu bude databáze, která bude poskytovat informace dalším orgánům jako podklad pro jejich rozhodování a umožní zajistit pro podnikatele v kraji kvalitní informace a služby pro posílení prosperity podniků a Kraje Vysočina.

Partnerství se společností D.A.S. pojišťovnou právní ochrany, a.s.

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 30.10.2014 20:29

Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou uzavřela Rámcovou smlouvu se společností D.A.S. pojišťovnou právní ochrany,a.s., prostřednictvím níž můžete získat právní ochranu a právní servis s jedinečnou slevou až 20%.

 

Okna technickým oborům dokořán

comments Komentáře nejsou povoleny
Zadal , 16.10.2014 10:40

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku technických a řemeslných oborů, včetně vytvoření podmínek pro zvýšenou motivaci žáků základních škol ke vzdělávání v těchto oborech za účelem jejich většího uplatnění na trhu práce v průmyslu Kraje Vysočina. Více informací zde.